Langkah Keselamatan

Sebelum Berkebun

Sebelum aktiviti berkebun dijalankan, beberapa perkara melibatkan keselamatan murid perlu diberi perhatian. Perkara yang perlu dititik beratkan adalah pakaian yang sesuai dan juga keadaan alatan yang digunakan.

Pakaian

Sebelum menjalankan aktiviti perkebunan, guru perlu memastikan pakaian murid adalah sesuai dan dalam keadaan baik.


Pakaian guru
Pakaian murid lelaki


Pakaian murid perempuan


Pakaian aktiviti berkebun